Brink 10-12 is een leefgroep van 8 cliënten in de leeftijd van 14 tot 47 jaar. Op Brink 10 wonen vier cliënten met een stoornis in het autistisme spectrum en een verstandelijke beperking. Dit is een groep waar structuur en duidelijkheid van groot belang is. Op Brink 12 wonen vier cliënten met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Daarnaast heeft één van deze cliënten een stoornis in het autisme spectrum en zijn twee cliënten erg structuur behoevend. Ook op deze groep is structuur en duidelijkheid erg belangrijk.